Saksan maastamuutot

Saksalaisväestön asuttamisesta Venäjälle

l. Pietari Suuren hallintoaika, 1682 - 1725

Moskovan saksalainen siirtokunta osoitti Pietari Suurelle Venäjän takapajuisuuden,

laivaston rakentaminen hollantilaisen mallin mukaan, Pietari Suuren Saksan,

Hollannin ja Englannin matkalta 750 eri alan asiantuntijaa Venäjälle maavoimien

uudistaminen preussilaisittain: sotilaita, insinörejä, lääkäreitä hallintorakenne

Ruotsin mukaan (senaatti ja kollegiot + maan jakaminen kuvernementteihin ja provinsseihin),

virkoihin Baltian aatelistoa talouden uudistaminen: merkantilismi + suojatullit

suojaamaan ulkomaiselta kilpailulta Pietarin rakentaminen alkoi 1703:

arkkitehtejä, peltiseppiä tiilimestareita lännestä, Italiasta isä ja poika Rastrelli

( Talvipalatsi, Pietarhovi ... )

1721: Karjala, Inkeri, Viro ja Liivinmaa. Baltiassa jo 1200-luvulta saksalaisen

ritarikunnan perintö (uskonto ja maanomistus).Eurooppalaisen mallin mukaan tiedeakatemia,

ritarikunta, ajanlasku, sanomalehti, Tiedeakatemiassa mm. tanskal.

Bering ( B.n salmi) ja saksalaistaustainen Pjotr Pallas, tutki Siperian oloja 1760-70 -luvuilla.

2. Keisarinna Anna 1730 - 40

oli Pietarin veljentytär Kuurinmaalta, nostettiin hallitsijaksi Pietari II:n jälkeen

valtaa kuurinmaalaisille henkilöille, vaikutusvaltaisin Annan rakastaja Ernst von Biron.

Tämä nimitti saksalaisperäisiä ystäviään korkeisiin virkoihin.

3. Keisarinna Elisabet ( 1741 - 61 )

armeijan upseeristossa venäläisperäisille johto, saksalaistaustaisia syrjään,

Siperiaan 4. Pietari III ( 1761 - 62 ), Annan ja Hollstein - Gottorpin herttuan poika

Fredrik Suuren ja Preussin ihailija: saksalaisia sotilasvirkoihin ja preussilaismalliset univormut,

puhui vain saksaa

5.Keisarinna Katariina II Suuri ( 1762 - 96 ),

Pietarin puoliso, luterilaistaustainen prinsessa Stettinistä

Länsi - Euroopan, erityisesti ranskalaisen kulttuurin ja valistuksen ihailija

Moskovan yliopisto 1755, esikuvana Göttingenin yliopisto, opettajakunnan enemmistö Saksasta.

Kansanopetuksen esikuvana Itävalta saksalaisia kouluja Volgan saks. seuduilIe

ja mm. Viipuriin paikallishallinnon uudistus: 51 kuvernementtia. virkamiestarve

aatelille omistus- ja perimysoikeus maihinsa, aatelisto jakautunut alkuperän ja

taloudellisten olojen mukaan. Länsimaisia edustivat puolalais-liettualaiset ja

saksalais-balttialaiset suvut, vanhat pajarisuvut, mm. tataarit oma ryhmä

maatalouden uudistamiseksi veravapautta vastaan Saksasta tuhansia maanviljelijöitä

1763 julistuksen pohjalta Volgan varrelle näyttämään maanviljelysmallia venäläisille.

Saksalaiset menestyivät ja loivat itselleen etuoikeutetun luterilaisen väestöryhmän aseman.

(Tässä voi muistuttaa, että Viron ruotsalaisväestöä, 12000 ihmistä,

marssitettiin uudelle alueelle Krimin niemimaan pohjoisosaan,

Uusi-Ruotsi kaivosteollisuus Uralilla laajeni ja kaivosmiehiä värvättiin Saksista,

Sverdlovskin perustaminen lasi- ja posliiniteollisuus alulle ja yrittäjiä lännestä

Riikaan, Viroon, Pietariin ulkomaankauppa saksalaisten ja englantilaisten

käsissä paljolti, Pietari, Tallinna ja Riika keskeiset kauppasatamat ja Arkangel taantui

6. Napoleonin sodat

1807 Preussi rauhaan Ranskan kanssa: saksalaisia maanpakoon mm.

arkkitehti Engel Berliinistä Pietariin ja edelleen Helsingin suunnitteluun