Tysk emigrering

TYSK EMIGRERING

1. Peter den Stores regim 1682-1725

Den tyska kolonin i Moskva påvisade för Peter den

Store Rysslands efterblivenhet. Uppbyggandet av en flotta enligt

holländsk förebild. P.g.a Peter den Stores resa till Holland och

England kom 750 sakkunniga till Ryssland.Landstridskrafternas

förnyande på preussussiskt maner; soldater, ingenjörer, läkare.

Administrationsstrukturen enligt svenskt mönster; senat och

kollegier inklusive indelning av landet i guvernement och provinser.

Baltisk adel utnämndes till tjänsterna.

Nydaning av ekonomin: merkantilismen inklusive skyddstullar

mot utländsk konkurrens. Byggandet av St. Petersburg vidtog 1703;

arkitekter, plåtslagare, murare från väst, fr Italien far och

son Rastrelli (Vinterpalatset, St.Peters hovet)

1721: Karelen, Ingermanland, Estland, Livland.

I Balticum redan från 1200-talet det tyska ständerhusets arv

(religion och jordägandet) i överensstämmelse med europeisk sed

vetenskapsakademi, ridderhus, tideräkning, tidning.

I vetenskapsakademien bl.a. Bering (Berings sund)

Pjotr Pallas med tysk bakgrund forskade i Sibiriska

förhållanden under 1760-1770 talen.

2. Kejsarinnan Anna 1730-40

Peters brors dotter från Kurland, restes till regent efter Peter II

innebar mera makt åt kurländare, Inflytelserikast var

Annas vän Ernst von Biron. Denne utnämnde tyskbesläktade

vänner till höga befattningar.

3. Kejsarinnan Elisabet 1741-61

Inom armen gavs företräde åt ryssar medan tyskt påbrå ledde till Sibirien.

4. Peter III 1761-62 Annas och hertigen av Hollstein-Gottorp son

Beundrare av Fredrik den Store och Preussen;

tyskar utnämndes till militärtjänster, preussiska uniformer, talade endast tyska

5. Kejsarinnan Katarina II den Stora 1762-96 Peters gemål, princessa

med luthersk bakgrund från Stettin.

Beundrare av fransk kultur och upplysning, Universitetet i Moskva

Folkundervisningens förebild från Österrike. Tyska skolor grundades

längs Volgas stränder på tysktalande områden samt bl.a. i Viborg.

Förnyandet av den lokala administrationen; 51 guvernement, stort behov

av tjänstemän. Adeln förlänades äganderätt till sina markområden samt

arvsrätt till dessa. Adeln indelades beroende på ursprung och ekonomiska

omständigheter. Väst representerades av polsk-lithuenska och

tysk-baltiska släkter, gamla pajarsläkter, bl.a. tatarerna bildade

en egen grupp. Till förnyandet av jordbruket mot skattefrihet kom

tusentals tyska jordbrukare långs Volga p.g.a 1763 års deklaration

för att uppvisa sitt kunnande för lokalbefolkningen.

Tyskarna hade framgång och skapade sej en privilegierad lutheransk

folkgrupps ställning. Härvid kan vi dra oss till minnes att Estlands

svensktalande befolkning om 12.000 personer styrdes till Nya – Sverige

till ett nytt område på Krimhalvöns nordspets.

– Urals gruvdrift utvidgades varvid gruvarbetare värvades från Tyskland.

Sverdlovsk grundades. Glas och porslinstillverkningen fick sin början

med företagare från väst till Riga, Estland, St Petersburg.

Utrikeshandeln sköttes företrädesvis av tyskar och engelsmän.

Centrala handelshamnar utgjordes av St. Petersburg,

Tallinn och Riga medan Arkangelsk retarderade.

6. Napoleons krig

Preussen slöt fred med Frankrike 1807: tyskar gick i landsflykt, bl.a.

arkitekten Engel från Berlin till St. Petersburg och vidare till planeringen

av Helsingfors centrum.