Carl von Behse

Carl Theodor Behse

På gamla begravningsplatsen i Helsingfors stod en övergiven, gräsbevuxen grav. Järnkorset stod snett och texten var svår att tyda. Många besökare på

begravningsplatsen passerade graven och med vemod i blicken undrade i sitt stilla sinne: Vem månne ligger där helt övergiven?” Idag är graven restaurerad och korset står rakt och till julen brann där ett ljus. Die Familie Behse in Finnland har hittat sin anfader.

På järnkorset står ” Hier ruhet der Pastor und Bitter Carl von Behse. Vad vet vi idag om honom?

Han föddes 19.081803 i Franzburg (Svenska Pommern) Tyskland och dog 24.07.1853 i Helsingfors. Unge Carl studerade teologi i Dorpat 1822-24 och flyttade till St. Petersburg, där han utnämndes till religionslärare i Sjökadett- och artilleriskolan och i St. Petri-skolan. Där fungerade han under åren 1826-38. Vad vi kan förstå var han väldigt omtyckt och utnämndes även till hjälppredikant i Petrikyrkan och pastor i den tyska St. Annekyrkan. Under åren 1839-52 var han religionslärare i det kända Smolna-institutet. Han gifte han sig med Charlotte Reimers (f. 31.10.1806 i Dorpat Estland, d. 27.04 1864 i St. Petersburg). Charlotte är begravad på Volkovo lutheranska gravgård i st. Petersburg. De fick 13 barn.

Pappa Carl reste ofta till Helsingfors för att träffa sonen Peter. Blal anmäls pastor von

Behse med familj som resande i Helsingfors två gånger 1852; den 18.6. ankom ångfartyget Murtaja från Petersburg tillsammans med 46 andra passagerare däribland

ståndspersonen pastor Behse med familj och den 30.9. ankom ångfartygtet Victroria från

St. Petersburg och Reval med 30 passagerare, däribland stådnspersonen pastor Behse. Så står det i Finlands allmänna tidning n o 140 och no 228.

Hans barn Sophie och Peter bildar sålunda länken till Die Familie Behse in Finnland. Man har ställt frågan hur det kom sej att Carl begravades i Helsingfors. Om det finns inget

dokumenterat men det skedde ju mitt i sommarvärmen och det fanns krav på att en avliden måste begravas snart medan en ångbåtsfärd till St Petersburg skulle ha varit

otänkbar utan kylrum och dylika faciliteter.