Behse Gustav, Dr

Behse Gustav, ”Gustavus” Dr

Denne läkare har redan i vår genealogis början funnits med bland de tyskar och tyskättlingar i nordöstra Europa som emanerat från våra från Mecklenburg-Vorpommern härstammande tyska ättlingar.

Hans inskrivning i vår genealogi kan byggas på som följer:

Gustav Behse f. 06.08. 1826 St. Petersburg, Ryssland, d. 19.02. 1865 Kursk, Ryssland. Läkare.

Detta innebär att han studerat medicin vid universitetet i Dorpat 1845-1850, disputerat för doktorsgraden i medicin vid universitetet därstädes 1852.

Vid våra närmare efterforskningar vid Uni Helsingfors har vi funnit hans doktorsavhandling skriven på latin med följande rubrik på titelbladet (som vi kopierat;)

De

Graviditate Tubaria

In specie

Graviditate Extratrauterina

In genere

Avhandlingen penetrerar med andra ord speciellt havandeskapets utveckling i äggledaren samt havandeskapets utvekling utanför livmodern i allmänhet.

Avhandlingen har vid anatomisk-fysiologiska fakulteten graduerat för Medicine Doktorsgraden vid Kejserliga Universitetets i Dorpat.

Författare Gustavus Behse från St Petersburg. Detta enligt avhanlingens titelblad.

(någon har streckat över Peterburgiensis med penna och ersatt det med Petropolitanus)

Mycket litet hade vi funnit om avhandlingen ifall vi inte ofta besökt Uni Helsinki pga de

Behsear som studerat där. Vid upptäckten av ovanstående avhandling fick vi inte låna hem den utan gavs endast tillfället att läsa den i en specialläsesal. Vi fick dock beställa kopior ur avhandlingen.

Därvid upptäcktes att i avhandlingen på insidan av pärmen inklistrats ett exlibris signerat av självaste Albert Edelfelt. Dock var exlibris`et tillhörigt prof. Otto Engström

vars aktiva karriär först börjat efter Gustav Behses frånfälle. Detta kommer sig av att

”Gustavus” avhandling uppenbarligen påträffats av Otto Engström senare som wurmat för samlandet av medicinsk litteratur och då fogat in exlibriset.

Både professor Otto Engström d.ä. och dr Gustav Behse var båda specialicerade på gynekologi.

Albert Edelfelts på Gustav Behses avhandling påklistrade exlibris återger vi nedan. Vi kan emellertid konstatera att denna gest kan tolkas som en hedersbetygelse från

gynekologiprofessorn Engström till kollegan Dr Behse deras åldersskillnad till trots. De har heller aldrig träffats pga åldersskillnaden.

Efter sin doktorsavhandling publicerad i Dorpat 1852 tjänstgjorde Gustav vid rysk-amerikanska kompaniet som skeppsläkare och sedan i Sitka och senare som läkare på släkten Karamzins gods söder om Moskva, läkare i Belgorod i Kursk nära den Ukrainska gränsen och slutligen som överläkare på stadssjukhuset i Kursk.

Med makan Julia Müller från Dorpat gifte sig Gustav i Moskva 1860. Båda är avbildade på den enastående familjetavlan målad kring 1865, vilken vi reproducerat kopierad och inramad. Portrettmålaren är vår släkting Johannes Daniel Behse.

(Några av oss har redan tavlan och den går att kopiera och rama in till ett facilt pris. På tavlan finns 15 personer avbildade.) Tavlan kan upplevas som en djupdykning i vår släkts historia.

Paret fick tre döttrar Louise Natalie *1861, Julie Margarethe Elise *1862,

Marie Jeannette Emilie *1864.

Fädrar levde inte så länge som idag och dessa Gustavs barn var endast mellan 1-4

år gamla vid Gustavs frånfälle.

Av denna historik över vår ättling Dr Gustav Behse kan man osökt dra den slutsatsen att det rimligtvis i Ryssland fortfarande kan finnas Behsear som vårt sökande till trots inte hittats.