Carl von Behse

På Sandudds äldsta begravningsplats i Helsingfors, planerad och grundad av dåvarande

Generalguvernören Fabian Steinheil, den förste att begravas där år 1847, stod en övergiven, gräsbevuxen grav. Järnkorset stod snett och texten var svår att tyda. Många besökare på begravningsplatsen passerade graven och med vemod i blicken undrade i sitt stilla sinne: Vem månne ligger där helt övergiven?” Idag är graven restaurerad och korset står rakt och till julen brann där ett ljus. Die Familie Behse in Finnland har hittat sin anfader.

På järnkorset står ” Hier ruhet der Pastor und Bitter Carl von Behse. Vad vet vi idag om honom?

Han föddes 19.08.1803 i Franzburg (Svenska Pommern) Tyskland och dog 24.07.1853 i Helsingfors. Unge Carl studerade teologi i Dorpat 1822-24 och flyttade till St. Petersburg, där han utnämndes till religionslärare i Sjökadett- och artilleriskolan och i St. Petri-skolan. Där fungerade han under åren 1826-38. Vad vi kan förstå var han väldigt omtyckt och utnämndes även till hjälppredikant i Petrikyrkan och pastor i den tyska St. Annekyrkan. Under åren 1839-52 var han religionslärare i det kända Smolna-institutet. Han gifte sig med Charlotte Reimers (f. 31.10.1806 i Dorpat Estland, d. 27.04 1864 i St. Petersburg). Charlotte Reimers är begravd på Volkovo lutheranska gravgård i st. Petersburg.

De fick 13 barn.

Pappa Carl reste ofta till Helsingfors för att träffa sonen Peter, bl.a. anmäls pastor von Behse med familj som resande i Helsingfors två gånger 1852; den 18.6. ankom ångfartyget Murtaja från Petersburg tillsammans med 46 andra passagerare däribland ståndspersonen pastor Behse med familj och den 30.9. ankom ångfartyget Victoria från St. Petersburg och Reval med 30 passagerare, däribland ståndspersonen pastor Behse. Så står det i Finlands Allmänna Tidning no 140 och no 228.

Barnen Sophie och Peter är sålunda grunden till ”Die Familie Behse in Finnland”.

En fråga blir kanske obesvarad. Hur kom det sig att Carl von Behse begravades i Helsingfors? Man kunde tänka sej att tidens krav på snabb begravning kan ha gjort

Det otänkbart att utan nutidens kylrum på utsatt tid forsla en avliden med ångbåt från

Helsingfors i sommar värmen till St. Petersburg. Man kan också ställa sej den frågan

varför inte den högt uppsatte assessorn, sonen redan då grundat en familjegrav. När

man emellertid nu ser Peters familjegravsten så måste man anta att Peter gärna såg

att alla hans efterkommande skulle rymmas i samma vila.

Detta är berättelsen om den ensamma graven på Sandudds gamla begravningsplats i Helsingfors.

I det följande refereras Carl von Behses tre viktigaste arbetsplatser som med önskvärd

tydlighet visar hans resning som pastor, lärare och bedjare i det dåtida St Petersburg.