Behse i finland

Behse släktens början i Finland

FAMILIE BEHSE

7.8.2009/Greger Nyström

Generation 1 - Tabell 1 -

Bäse (Behse), Christian Friedrich f. 1710. d. 17.04.1788 Nehringen, Tyskland. Borgare o. kirurg.

1. makan Wolgemuth, Anna Ilsabe (Johanna) f. efter 1716 Gnoien, Tyskland. d. 25.02.1782 Franzburg? (el. Nehringen?). Äktenskap: 01.11.1741 Tribsee/Gnoien.

Far: Wolgemuth, Franz Lorentz Kirurg i Gnoien (Mecklenburg).

Mor: Hencke, Anna Maria

Barn:

1) Johann Daniel (Se tabell 2) f. 17.04.1748 Nehringen (vid Demmin), Tyskland. d. 31.12.1830 St. Petersburg, Ryssland. Köpman, tulltjänsteman.

2) Andreas Gustav (Se tabell 3) f. 23.05.1756 Nehringen (vid Demmin), Tyskland. d. 24.08.1831 Franzburg (svenska Pommern), Tyskland. Kirurg.

Generation 2 - Tabell 2 -

Behse, Johann Daniel (från tabell 1. Far: Bäse (Behse), Christian Friedrich) f. 17.04.1748 Nehringen (vid Demmin), Tyskland. d. 31.12.1830 St. Petersburg, Ryssland. Köpman, tulltjänsteman.

Kirurg, senare tullämbetsman på preussiska konsulatet i St. Petersburg. Köpman i St. Petersburg 1812, borgare 1816.

1. makan Grübell, Catharina Elisabeth

Barn:

1) Ernst Salomon (Se tabell 4) f. 27.11.1793 St. Petersburg, Ryssland. d. 21.01.1877 Dorpat, Estland. Köpman, sockerfabrikat.

2) Wilhelm Heinrich f. 03.12.1800 St. Petersburg, Ryssland.

3) Sophia Catharina f. 26.09.1802 St. Petersburg, Ryssland.

Generation 2 - Tabell 3 -

Behse, Andreas Gustav (från tabell 1. Far: Bäse (Behse), Christian Friedrich) f. 23.05.1756 Nehringen (vid Demmin), Tyskland. d. 24.08.1831 Franzburg (svenska Pommern), Tyskland. Kirurg.

Länskirurg i Mecklenburg.

1. makan Haltermann, Christiana Dorothea f. 14.11.1762 Schlemmin. d. 15.08.1825 Franzburg (svenska Pommern). Äktenskap: 27.10.1786 Schlemmin.

Far: Haltermann, Johann Peter f. 1720 Güstrow. Pastor i Schlemmin.

Mor: Kuss, Christina Helena f. 27.02.1739 Schlemmin.

Barn:

1) Johann Gustav f. 15.08.1787 Schlemmin, Tyskland.

2) Johan David Wilhelm f. 21.04.1789 Franzburg, Tyskland.

3) Christina Friederica f. 08.06.1791 Franzburg, Tyskland.

4) Agnese Amalia Caroline (Se tabell 5) f. 19.05.1793 Franzburg, Tyskland.

5) Namnlöst barn f. 18.06.1795 Franzburg, Tyskland.

6) Maria Ulrike Philippine (Se tabell 6) f. 1797 Franzburg, Tyskland.

7) Sophia Dorothea Christiana (Se tabell 7) f. 1800 Franzburg, Tyskland.

8) Carl Theodor (Se tabell 8) f. 19.08.1803 Franzburg (svenska Pommern), Tyskland. d. 24.07.1853 Helsingfors. Pastor, religionslärare.

Generation 3 - Tabell 4 -

Behse, Ernst Salomon (från tabell 2. Far: Behse, Johann Daniel) f. 27.11.1793 St. Petersburg, Ryssland. d. 21.01.1877 Dorpat, Estland. Köpman, sockerfabrikat.

Köpman och sockerfabrikant i St. Petersburg. Grundade Rysslands första sockerfabrik i St. Petersburg och var senare direktör för det Rysk-amerikanska Gummibolaget Treugolnik i St. Petersburg. Adlades med namnet von Behse av tsar Nikolai I, men erkände aldrig det ryska adelskapet eftersom han kände sig mera som tysk. Hade 9 barn. Dog 83 år gammal.

1. makan Lenz, Julie f. 26.04.1790 St. Petersburg, Ryssland. d. 07.05.1854 St. Petersburg, Ryssland. Äktenskap: 13.09.1819.

Barn:

1) Johanna (Se tabell 9)

2) Johannes Daniel (Se tabell 10) f. 22.12.1822 St. Petersburg, Ryssland. d. 07.02.1894 Hamburg, Tyskland. Porträttmålare.

3) Gustav (Se tabell 11) f. 06.08.1826 St. Petersburg, Ryssland. d. 18.06.1865 St. Petersburg, Ryssland. Läkare.

4) Ernst David (Se tabell 12) f. 20.03.1829 St. Petersburg, Ryssland. d. 29.12.1897 Helmet, Livland (Ryssland). Präst.

5) Eduard Gottlied (Se tabell 13) f. 09.11.1839 Alt-Laitzen gods, Livland (Ryssland). d. 02.10.1900 Pärnu, Livland (Ryssland). Läkare.

Generation 3 - Tabell 5 -

Behse, Agnese Amalia Caroline (från tabell 3. Far: Behse, Andreas Gustav) f. 19.05.1793 Franzburg, Tyskland.

1. maken Rassow, Johann Friedrich f. 1794. Lärare. Äktenskap: 07.10.1824 Franzburg.

Vid vigseln lärare i Neustrelitz (från Friedland/Mecklenburg).

Generation 3 - Tabell 6 -

Behse, Maria Ulrike Philippine (från tabell 3. Far: Behse, Andreas Gustav) f. 1797 Franzburg, Tyskland.

1. maken Maass, Friedrich Christoph Bernhard f. 1782. Hushållningsinspektor. Äktenskap: 02.03.1823 Franzburg.

Far: Maass/Swinemünde, C.D. Förman för sjödomstolen.

Mor: Munter, J.D.

Generation 3 - Tabell 7 -

Behse, Sophia Dorothea Christiana (från tabell 3. Far: Behse, Andreas Gustav) f. 1800 Franzburg, Tyskland.

1. maken Fabriz, Carl Martin Friedrich f. 1801. Äktenskap: 11.03.1831 Franzburg.

Far: Fabriz, Carl Friedrich Privatlärare.

Mor: Flohr, Sophia Dorothea Christiana

Vid vigseln från Stralsund, där han bodde hos sin far.

Generation 3 - Tabell 8 -

Behse (von Behse), Carl Theodor (från tabell 3. Far: Behse, Andreas Gustav) f. 19.08.1803 Franzburg (svenska Pommern), Tyskland. d. 24.07.1853 Helsingfors. Pastor, religionslärare.

Studerade teologi i Dorpat 1822-24, blev 1826 religionslärare i Sjökadett- o. artilleriskolan i St. Petersburg, religionslärare i St. Petri -skolan 1826-38. Utnämndes till hjälppredikant i Petrikyrkan 28.9.1828, pastor i St. Annekyrkan 1838-52. Religionslärare vid Smolna-institutet 1839-52. Hade 13 barn, av döttrarna gifte sig fyra med tyskar, en med en finnländare, en med en holländare en med en italienare, som alla var verksama i Ryssland (Erik Amburger: Die Pastoren der evangelischen Kirchen Rußlands vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937 (1998); Hasselblatt A. & Otto G.: Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat (1889) s. 115; http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000433/images/index.html?seite=1). Reste ofta till Helsingfors för att träffa sin son Wilhelm, bl.a. anmäls pastor von Behse med familj som resande i Helsingfors två gånger 1852; den 18.6 ankom ångfartyget Murtaja från S:t Petersburg tillsammans med 46 passagerare, däribland ståndpersonen pastor von Behse med familj och den 30.9 ankom ångfartyget Victoria från S:t Petersburg o. Reval tillsammans med 30 passagerare, däribland ståndpersonen pastor von Behse (Finlands Allmänna Tidning no 140 19.6.1852, no 228 1.10.1852). Karls grav ligger på Sandudds begravningsplats, kvarter 6 på gamla delen. Exakta platsen är 02-01-006-11-0150, där 02 är Sandudd, 01 är Gamla delen, 006 är kvarteret, 11 är linjen (även kallad stigen) och 0150 gravens nr. Gravskriften på järnkorset lyder "Hier ruhet der Pastor und Bitter Carl von Behse * 8.8.1800 + 24.7.1853 (el. 24.1.1853)" dvs. "Här ligger pastorn och bedjaren Carl von Behse". Födelsetiden på graven är tydligen angiven enligt den julianska kalendern. Enligt den gregorianska kalendern skulle Karl således vara född 12 dagar senare dvs. 20.8.1800. Enligt kyrkoböckerna i Franzburg döptes Carl till Carl Kasper Theodor Behse och födelsedagen var 19.8.1803.

1. makan Reimers, Charlotte f. 31.10.1806 Dorpat, Estland. d. 27.04.1864 S:t Petersburg, Ryssland.

Begravd på Volkovo lutheranska gravgård i St. Petersburg. En möjlig bror eller släkting till Charlotte kunde vara läraren Friedrich Reimers (f. 23.3.1794 d. 1845). Han studerade juridik i Dorpat 1814-17 och nämns i Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat (Hasselblatt A. & Otto G. (1889) s. 65; http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000433/images/index.html?seite=1). Han var hemma från Kurland. Han var huslärare i Kurland och St. Petersburg och sedan lärare vid 2. kadettcorps i St. Petersburg. En förfader till Charlotte kunde vara prosten i Dorpat Eberhard Reimers f. i Reval d. 1756 i Dorpat. Han blev magister i Kiel 1707.

Barn:

1) Olga Karoline Leontine (Se tabell 14)

2) Hermine Rosalie (Se tabell 15)

3) Alexandrine

4) Louise Catharina Engbertine (Se tabell 16)

5) Julie (Se tabell 17)

6) Sophie Charlotte Dorothea (Se tabell 18) f. 14.02.1828 St. Petersburg, Ryssland. d. 14.04.1886 Lappträsk Labby Jordas. Hovdam.

7) Gustav Carl Georg (Se tabell 19) f. 1829. d. 19.04.1894 St. Petersburg, Ryssland. Direktör, kollegiiassessor.

8) Friedrich Wilhelm Ferdinand (Se tabell 20) f. 1830. d. 03.05.1888 Charkov. Generalmajor.

9) Peter Wilhelm Arnold (Se tabell 21) f. 18.01.1831 St. Petersburg, Ryssland. d. 05.10.1881 Helsingfors. Kollegiiassessor, translator.

10) Marie Louise Natalie (Se tabell 22) f. 1836. d. 31.08.1862 St. Petersburg, Ryssland.

11) Carl Georg Daniel (Se tabell 23) f. 24.04.1839 St. Petersburg, Ryssland. d. 09.04.1877 St. Petersburg, Ryssland. Läkare.

12) Nikolai Michael Alexander (Se tabell 24) f. 1845. d. 14.03.1902 Saratov, Ryssland. Domare.

13) Emilie Henriette Elisabeth (Se tabell 25) f. 1849 Kolomags (vid St. Petersburg), Ryssland. d. 25.10.1913 St. Petersburg, Ryssland.

Generation 4 - Tabell 9 -

Behse, Johanna (från tabell 4. Far: Behse, Ernst Salomon)

1. maken Fischer, Sebastian Äktenskap: 28.04.1849 St. Petersburg.

Generation 4 - Tabell 10 -

Behse, Johannes Daniel (från tabell 4. Far: Behse, Ernst Salomon) f. 22.12.1822 St. Petersburg, Ryssland. d. 07.02.1894 Hamburg, Tyskland. Porträttmålare.

Gick 1836 i Dorpat gymnasium. Bodde 1845 i St. Petersburg och 1857-1866 i Viborg. Flyttade 1866 från Viborg till Hamburg i Tyskland. Johannes fick sin konstmålarutbildning i Düsseldorf i Tyskland. Han målade speciellt porträtt och bibliska motiv. Han undervisade också oljemålning i Viborg. Innehade en fotografateljé i Viborg från september 1863 till mars 1866. När Johannes flyttade till Hamburg 1866 erbjöd han sig att sälja hela sin ateljé inklusive alla tillbehör och dessutom undervisa sin efterträdare till fotograf, men ingen villig person dök upp (Finlands fotografiska museum, http://www.fmp.fi/fmp_fi/muvieras/arkisto/kuvaajat/tiedot/1588.htm). Tidningen Wiborg (No 52, 7.7.1857) berättar såhär i juli 1857 när Johannes Behse anlände till Viborg: "Hr Beese, en ung målare från S:t Petersburg, har anländt till vår stad och ämnar här tillbringa en del af sommaren. Herr B. kommer att under sin vistelse härstädes emottaga beställningar, hvarom i nästa nummer mera".

1. makan Frantzen, Luise Frederike d. 1886. Äktenskap: 28.04.1855 St. Petersburg.

2. makan Braun, Helene Friederike Mathilde f. 30.03.1851. Äktenskap: 18.08.1886.

Generation 4 - Tabell 11 -

Behse, Gustav (från tabell 4. Far: Behse, Ernst Salomon) f. 06.08.1826 St. Petersburg, Ryssland. d. 18.06.1865 St. Petersburg, Ryssland. Läkare.

Studerade medicin i Dorpat 1845-50, mediciniedoktor 1852. Tjänstgjorde vid Rysk-amerikanska kompaniet, först som skeppsläkare, sedan stationerad i Sitka, senare som läkare på släkten Karamzins gods i Kursk (söder om Moskva), läkare i Belgorod i Kursk, slutligen överläkare på stadssjukhuset i Kursk (Hasselblatt A. & Otto G.: Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat (1889) s. 352; http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000433/images/index.html?seite=1).

1. makan Müller, Julia

Generation 4 - Tabell 12 -

Behse, Ernst David (från tabell 4. Far: Behse, Ernst Salomon) f. 20.03.1829 St. Petersburg, Ryssland. d. 29.12.1897 Helmet, Livland (Ryssland). Präst.

Studerade filologi och teologi i Dorpat 1848-54, graduerade 1855. Lärare i Viljandi (Fellin på tyska), huslärare i Livland (Ropkoy), 1856-57 pastorvikarie i Dorpat, Pärnu och Viljandi, 1857 pastorsadjunkt i Viljandi och Helmet, sedan 1857 präst i Helmet (Hasselblatt A. & Otto G.: Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat (1889) s. 388; http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000433/images/index.html?seite=1). Tillika också bonde i Helmet i Livland (nuvarande Estland, nära den lettiska gränsen). Hade 9 barn.

1. makan Michaud, Marie f. 17.04.1835 Brent. d. 05.04.1917 Dorpat, Estland.

Barn:

1) Ernst Daniel (Se tabell 26) f. 01.12.1858 Helmet, Livland (Ryssland). d. 04.07.1923 Piotrkow, Polen. Präst.

2) Friedrich (Se tabell 27) f. 14.01.1865 Helmet, Livland (Ryssland). d. 26.09.1932 Rauge, Estland. Köpman, godsförvaltare.

3) Hedvig Ida Gertrud f. 10.03.1868 Helmet, Livland (Ryssland). d. 04.07.1925 Freiburg, Tyskland.

Generation 4 - Tabell 13 -

Behse, Eduard Gottlieb (från tabell 4. Far: Behse, Ernst Salomon) f. 09.11.1839 Alt-Laitzen gods, Livland (Ryssland). d. 02.10.1900 Pärnu, Livland (Ryssland). Läkare.

Studerade medicin i Dorpat 1857-61, mediciniedoktor 1864, assistent vid polikliniken i Dorpat 1865-70, läkare i Hallist 1868-73, kretsläkare i Pärnu 1873-90, statsråd 2.12.1900 (Isidorus Brennsohn: Die Aerzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, s. 93, 1905; http://mdz1.bib-bvb.de/cocoon/baltlex/Band_bsb00000303.html), (Hasselblatt A. & Otto G.: Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat (1889) s. 491; http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00000433/images/index.html?seite=1). Skrev 1864 vid medicinska fakulteten i Dorpat avhandlingen "Beiträge zur Lehre vom Fieber. Diss. Dorpat. 4°. 48 pp." (Rudolf Kobert: Historische Studien aus dem Pharmakologischen Institute der Kaiserlichen Universität Dorpat III, 1893). Godset Alt-Laitzen (Vana-Laitsna), där Eduard föddes, ligger i Valga län i södra Estland.

1. makan Schmidt, Marie f. 12.04.1848 Fellin, Estland. d. 20.12.1916 Reval, Estland.

Far: Schmidt, Gustav Max f. 17.10.1810 Bad Lauchstadt, Tyskland. Rektor.

Mor: Lenz, Amalie

Barn:

1) Otto f. 25.12.1872 Viljandi, Livland (Ryssland). Läkare.

Studerade vid Pärnu gymnasium, medicinstudier i Dorpat 1890-97, assistent vid allmänna sjukhuset i Riga 1898-1900, praktiserande läkare 1900-01 i Pärnu, flyttade bort från Pärnu (Isidorus Brennsohn: Die Aerzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, s. 93, 1905; http://mdz1.bib-bvb.de/cocoon/baltlex/Band_bsb00000303.html).

2) Erich (Se tabell 28) f. 08.06.1882 Reval?. d. 20.06.1940 Wesenberg, Tyskland. Köpman.

Generation 4 - Tabell 14 -

Behse, Olga Karoline Leontine (från tabell 8. Far: Behse (von Behse), Carl Theodor)

(Amburger-Archiv, Dokument-Id 9234; http://www.osteuropa-institut.de/index.php?id=amburger).

1. maken Krüger, Edmund Telegrafmekaniker. Äktenskap: 18.10.1862 St. Petersburg, Ryssland.

Telegrafmekaniker i Moskva (Amburger-Archiv, Dokument-Id 9234; http://www.osteuropa-institut.de/index.php?id=amburger).

Generation 4 - Tabell 15 -

Behse, Hermine Rosalie (från tabell 8. Far: Behse (von Behse), Carl Theodor)

1. maken Krüger, NN

2. maken Klingenhöfer, Hermann Berthold Ingenjör. Äktenskap: 1869 St. Petersburg.

Begravningsplatsinspektor i Moskva.

Generation 4 - Tabell 16 -

Behse, Louise Catharina Engbertine (från tabell 8. Far: Behse (von Behse), Carl Theodor)

1. maken Söderberg, Johan Carl Bernhard Äktenskap: 14.11.1865 St. Petersburg.

Generation 4 - Tabell 17 -

Behse, Julie (från tabell 8. Far: Behse (von Behse), Carl Theodor)

1. maken Ristori, Paul f. 05.07.1821. d. 14.12.1895 Moskva, Ryssland. Generallöjtnant.

Italienare.

Generation 4 - Tabell 18 -

Behse (von Behse), Sophie Charlotte Dorothea (från tabell 8. Far: Behse (von Behse), Carl Theodor) f. 14.02.1828 St. Petersburg, Ryssland. d. 14.04.1886 Lappträsk Labby Jordas. Hovdam.

Sophies modersmål var tyska. Enligt muntlig tradition inom släkten var hon hovfröken eller hovdam i tsarens hov i St. Petersburg, men detta har inte kunnat bekräftas. I kyrkoböckerna i Strömfors o. Lappträsk nämns hon som Sophie von Behse. Sålde 24.1.1885 1/2 Smeds skatterusthåll och 1/4 Jordas skatterusthåll åt svärsonen Anders Andersson och dottern Hermine Andersson. Före storskiftet var boningsbyggnaden på Jordas på samma plats som Labby såg var. Byggnaden revs just före Labby såg byggdes. Innehavare år 2006 av Sophie Behses grav i Lappträsk är Christel Heinonen. I Sophies dödsannons (Helsingfors Dagblad No 127, 12.5.1886) står att hon var född 26.2.1828 och dog efter en kort sjukdom lugnt och fridfullt. Född 14.2.1828 enligt den julianska kalendern och 26.2.1828 enligt den gregorianska kalendern.

1. maken Jansen, Engbertus f. 31.07.1818 Vriezenveen, Holland. d. 30.11.1890 Lappträsk (el. Lovisa) begraven 04.12.1890 Lovisa. Possessionat. Äktenskap: 00.02.1844 St. Petersburg.

Far: Jansen, Egbert f. 12.09.1779 Vriezenveen, Holland. Köpman, bonde.

Mor: Tutertjen, Hendrica f. 12.09.1784 Vriezenveen, Holland. Bonde.

Kom år 1829 från Holland till St. Petersburg. Arbetade fram till 1840 i firman Smelt, Engberts & Co, som bedrev handel med ryssarna i St. Petersburg. Firman sålde bl.a. cigarrer, linnekläder o. juveler åt ryssarna, däribland tsarfamiljen. Affärsrörelsen fungerade ända fram till ryska revolutionen. Jansenska palatset fanns i hörnet av Nevski- o. Morskajagatan. Släkten Jansen fungerar idag inom läkemedelsbranschen i Holland. Engbertus tyckte on hasardspel o. gick i borgen för en spelare som miste hela sin förmögenhet. Efter denna händelse ville släkten bli av med Engbertus o. han flyttade till Finland med familjen (enligt muntliga meddelanden av Bertel Bondeson). Han köpte 9.7.1850 Kulla gård i Strömfors av Lorentz H. Tesche för 17.142 rubel 85 5/7 kopek silver (köpte gården kontant). Anders Allardt skriver i Strömfors socken (1923) att den nye ägaren hade oro i blodet. Ivrig fiskare, god jägare - "han sköt fågel endast i flykten" - vän av glada lag, men föga skickad för jordbrukarens värv, var det uppenbart att han icke skulle bli långvarig i gården. År 1855 sålde han Kulla gård åt prokuratorsadjointen Knut Munck för 23.000 rubel silver, och köpte sedan istället Jordas i Lappträsk Labby. Flyttade 18.7.1857 med familjen från Strömfors till Lappträsk.

Barn:

1) Charlotte Henriette Sophie (Se tabell 29) f. 15.11.1844 St. Petersburg, Ryssland. d. 27.07.1915 Lappträsk Pockar Kattas.

2) Henriette Alexandrina Carolina (Se tabell 30) f. 13.11.1847 St. Petersburg, Ryssland.

3) Alexandrine Elise Gustava (Se tabell 31) f. 24.10.1849 St. Petersburg, Ryssland. d. 26.04.1929.

4) Mathilde Cecilie Adelaide (Se tabell 32) f. 29.12.1852 Strömfors Kulla gård. d. 24.05.1917 Lappträsk.

5) Hermine Louise Engbertine (Se tabell 33) f. 02.02.1859 Lappträsk Labby Jordas. d. 25.02.1936 Lappträsk Labby Jordas. Possessionatsdotter.

Generation 4 - Tabell 19 -

Behse, Gustav Carl Georg (från tabell 8. Far: Behse (von Behse), Carl Theodor) f. 1829. d. 19.04.1894 St. Petersburg, Ryssland. Direktör, kollegiiassessor.

I ryska arméns tjänst 4.12.1852, departementet för tillverkning o. inrikeshandel 1862, expeditionen för tillverkning av statspapper, direktör för bokföring 1881, kemiska fabriken Teufel 1893 (Amburger-Archiv, Dokument-Id 9221; http://www.osteuropa-institut.de/index.php?id=amburger). Skrev 1852 vid medicinska fakulteten i Dorpat avhandlingen "De graviditate tubaria in specie et de graviditate extrauterina in genere. Diss. Dorpat. 8° 69 pp" (Rudolf Kobert: Historische Studien aus dem Pharmakologischen Institute der Kaiserlichen Universität Dorpat III, 1893). Gustav Behse erhöll adelskap som går i arv, eftersom han tjänstgjorde som verkligt statsråd. Statstjänstemännen i Ryssland hade en viss rangordning enligt vilket adelskap delades ut. För att få ett adelskap som går i arv borde man ha varit minst verkligt statsråd (http://www.roots-saknes.lv/Estates/rank_table.htm).

1. makan Saller, Karoline Augusta Äktenskap: 17.05.1879.

(Amburger-Archiv, Dokument-Id 9221; http://www.osteuropa-institut.de/index.php?id=amburger).

2. makan Weidmann, NN

Gift 2:o med Georg Jansen (Amburger-Archiv, Dokument-Id 9221; http://www.osteuropa-institut.de/index.php?id=amburger).

Generation 4 - Tabell 20 -

Behse (von Behse), Friedrich Wilhelm Ferdinand (från tabell 8. Far: Behse (von Behse), Carl Theodor) f. 1830. d. 03.05.1888 Charkov. Generalmajor.

I ryska arméns tjänst 1848, underlöjtnant o. sjöingenjör 1851, överstelöjtnant 30.8.1874, återbyggt lykttornet i Dornesnör 27.12.1875 (Domesnäs i Kurland, Lettland), överste 1.4.1879, slutligen generalmajor (Amburger-Archiv, Dokument-Id 9219; http://www.osteuropa-institut.de/index.php?id=amburger). Friedrich Behse erhöll adelskap som går i arv, eftersom han tjänstgjorde som generalmajor. Militärerna i Ryssland hade en viss rangordning enligt vilket adelskap delades ut. För att få ett adelskap som går i arv borde man ha varit minst överste (http://www.roots-saknes.lv/Estates/rank_table.htm). Vigseldatumet från St. Annekyrkans kyrkobok 1858 s.205.

1. makan Freimann, Sophie Helene Elisabeth d. 02.01.1908 St. Petersburg, Ryssland. Äktenskap: 24.03.1858 St. Petersburg, Ryssland.

Far: Freimann, Carl Gottlieb f. Arensburg, Tyskland.

Mor: N, N

(Amburger-Archiv, Dokument-Id 9219; http://www.osteuropa-institut.de/index.php?id=amburger).

Barn:

1) Friedrich (Se tabell 34) Tjänsteman.

2) Leonid Bonde i Sydryssland.

Gick i St. Petriskolan 1871-81. Lantråd i Sydryssland.

3) Bernhard Jurist, tjänsteman.

Gift med en grekisk ortodox kvinna.

Generation 4 - Tabell 21 -

Behse (von Behse), Peter Wilhelm Arnold (från tabell 8. Far: Behse (von Behse), Carl Theodor) f. 18.01.1831 St. Petersburg, Ryssland. d. 05.10.1881 Helsingfors. Kollegiiassessor, translator.

Translator vid generalguvernementskansliet i Finland, statssekreterare 1862, sedermera kollegiiassessor (Tor Carpelan: Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna, 1954; Archiv Erik Amburger zu Ausländern im vorrevolutionären Russland, Dokument-Id 9235, http://www.osteuropa-institut.de/index.php?id=amburger). Till först hemlärare hos familjen af Forselles i Elimä. Herr von Behse från Pyttis anmäls 21.1.1852 i Finlands Allmänna Tidning som resande i Helsingfors. Tog kameralexamen vid Helsingfors universitet 28.5.1859 (Finl. Allm. Tidn. no 126, 3.6.1859). Registrator Behse från Helsinge socken anmäls igen i Hufvudstadsbladet 29.3.1865 som resande i Helsingfors. Köpte 1862 Sillböle gård i Helsinge socken för ett pris av 15.000 rubel silver år av kronofogden Bergströms arvingar (Helsingfors Tidningar no 202, 2.9.1862). Flyttade 16.9.1862 från St. Petersburg till Helsinge (betyg no.19). Sålde gården n:o 6 vid Unionsgatan i kvarteret Dromedarien åt handlanden A. F. Liljeros för 120.000.mark (Helsingfors Dagblad no 287, 9.12.1864). Sålde Sillböle gård år 1876 för 80.000 mk åt hr. Bergholm från S:t Petersburg (Hufvudstadsbladet no 225, 28.9.1876). Bodde sedan i Brunnsparken i Helsingfors, villan n:o 20. Hufvudstadsbladet (no 230, 6.10.1881) refererade så här om Peters dödsfall "Translatorn vid generalguvernementskansliet, kollegiiassessorn Petter Wilhelm Arnold Behse afled plötsligt igår e.m., efter att wid middagstiden utan någon känning af sjukdom ha från ämbetsrummet begifwit sig till sitt hem. Assessor Behse war 46 år gammal och efterlämnar änka och flere barn". Morgonbladet (no 230, 6.10.1881) visste också berätta att han avled av hjärtslag.

1 makan af Forselles, Maria Theresia f. 31.01.1836 Elimä Peipola gård. d. 12.08.1911 Helsingfors. Äktenskap: 20.05.1861 Elimä.

Far: af Forselles, Pehr f. 22.05.1782 Stockholm, Sverige. Förste expeditionssekreterare.

Mor: Taube, Sofia Wilhelmina f. 15.10.1805.

(Tor Carpelan: Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna, 1954). Efter mannens död blev änkan Maria Theresia Behse och hennes fyra omyndiga och oförsörjda barn tilldelade ett understöd av 350 mark om året av H.K.M (Hans Kejserliga Majestät) ända till dess de uppnått 21 års ålder eller dess förinnan blivit försörjda (Nya Pressen no 242, 7.9.1885).

Barn:

1) Edmund Wilhelm (Se tabell 35) f. 19.08.1868 Helsinge. d. 11.04.1909 Åbo. Tullskrivare, kamrer.

2) Maria Elisabeth (Se tabell 36) f. 16.07.1870 Helsinge. d. 28.02.1945 Helsingfors.

3) Carl Gustaf f. 13.04.1872 Helsinge. d. 13.03.1885 Helsingfors.

Dog 12 år 11 månader gammal (dödannons i Hufvudstadsbladet no 61, 14.3.1885).

4) Emil Alfons f. 21.08.1874 Helsinge. d. 04.09.1938. Med.dr.

Disputerade för doktorsgraden vid HU 1906 med avhandlingen ûber den anatomischen Bau des Conus und der

Aderhautveränderungen im myopischen Auge, Helsingfors 1907

Medicinalofficerare från 25.2.1917, medicinalmajor 26.8.1919, medicinalöverstelöjtnant 25.2.1919. Barnlös.

5) Anna Therese f. 13.11.1877 Helsingfors. d. 04.04.1974 Helsingfors begraven 17.04.1974 Helsingfors Sandudds begravningsplats. Sånglärare.

Barnlös. Anna Behse (1877-1974) blev bekant med några kristen-vetenskapare, när hon studerade sång i Tyskland. Några år senare började hon studera Bibeln i Finland. Den kyrkliga verksamheten började, då två andra personer anslöt sig cirka tio år senare. Behse ägnade hela sitt liv åt att hjälpa människor genom bön. Hon var Finlands första officiellt registrerade kristliga helare eller Christian Science praktiserande. År 1955 grundades Kristillisen Tieteen Yhdistys - Kristen Vetenskaps Samfund (The Christian Science Society), som registrerades i samfundsregistret år 1975. Samfundet verkar i Helsingfors, där det har ett läsrum, kyrkan och söndagsskolan. Gudstjänsten och söndagsskolan hålls på söndagar och vittnesbördsmöte på onsdagar. För publiken har man arrangerat föredrag. Inofficiell verksamhet finns också på andra orter och studenter av Christian Science finns det överallt i Finland. Den finska översättningen av Science and Health with Key to the Scriptures (Tiede ja terveys sekä avain Raamattuun) av Mary Baker Eddy utgavs år 1987. Finskspråkiga artiklar finns då och då i den internationella upplagan av The Christian Science Monitor. En liten tidskrift Christian Science Viestin publiceras fyra gånger under året (källa: www.christianscience.fi/istorik-S-Frame.html).